НОВИНИ

Пресконферция: “Липсващият сценарий - алтернативи за европейците има!”

На 9 май 2017г. евродепутатът социалист Георги Пирински взе участие в пресконференция на Прогресивният форум “Progressive Caucus” , на която заедно с още двама представители на координационното бюро на Форума, а именно Димитриос Папади...

вижте повече
Пирински към ЕИБ – не постигате задачата за кохезионни инвестиции!

Днес Европейският парламент обсъди доклада за дейността на Европейската инвестиционна банка за 2015 г. В изказването си евродепутатът социалист Георги Пирински открои въпроса за кохезионната политика и работата на Банката. Той изтъкна, че задачата...

вижте повече
Пирински отхвърли опитите за отклоняване на социални ресурси

Вчера следобед в Комисията по заетост и социални въпроси на Европарламента бе обсъдено всеобхватното предложение на Европейската комисия за съществени изменения в основните правила за упражняване на бюджета на ЕС и за промени в 15 отделни  ре...

вижте повече
Пирински за Плана „Юнкер“ - необходима е ревизия!

Тази сутрин в Комисията по бюджетен контрол на Европейския парламент бяха разгледани проектостановища относно досегашното прилагане на Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) и относно предложението на Европейската комисия за неговото ...

вижте повече
Отговор от ЕК по Общата позиция на българските евродепутати от 18 януари 2017г.

С писмо от 1 март адресирано до евродепутата Георги Пирински, комисарят по въпросите на вътрешния пазар Елжбета Биенковска, по молба на председателя на Европейската комисия (ЕК) Юнкер благодари за отправеното обръщение от всички български евродепу...

вижте повече