НОВИНИ

Пирински: Вероизповеданията - с важна роля за реализацията на Социалния стълб

На 26 юни 2018г. в Европейския парламент се състоя диалог между евродепутати и широк кръг водещи представители на вероизповедания и неконфесионални организации по въпросите на практическата реализация на принципите, утвърдени в Европейския стълб н...

вижте повече
Пирински към Катайнен: Комисията загърбва неравенствата!

Днес в Комисията по заетост и социална политика на Европейския парламент се състоя изслушване на вицепрезидента на Европейската комисия Юрки Катайнен, отговарящ за ресорите работни места, растеж, инвестиции и конкурентноспособност. Обръщайки се къ...

вижте повече
Пирински: Инвестициите за преодоляване на неравенствата - все още нерешен проблем!

Днес Европейската инвестиционна банка организира дискусия по проблемите на социалните инвестиции и ролята на европейския бюджет след 2020 г. В дискусията взе участие евродепутатът социалист Георги Пирински, който акцентира върху три момента: ...

вижте повече
Ролята ма актуализирания ЕСФ за реализацията на Европейския стълб на социалните права

  На 18 юни 2018г. Георги Пирински взе участие в годишното събрание на Транснационалната платформа на Европесйкия социален фонд. Семинарът събра над 150 представители на управляващите органи на фонда, ръководители на проек...

вижте повече
Пирински: Комисията да докладва за корупцията в целия ЕС

Днес в Европейския парламент Европейската комисия бе изправена да отговори защо се е отказала да представи втори антикорупционен доклад за ЕС, след първия от 2014 г. Евродепутатът социалист Георги Пирински цитира констатацията на Комисията тогава,...

вижте повече