СТАЖОВЕ В ЕВРОПЕЙСКИТЕ ИНСТИТУЦИИ

1. Европейската комисия

Всяка година Европейската комисия набира стажанти за период от пет месеца, с начало на стажа през месеците март и октомври. Възможни са два вида стаж – за преводачи (към Генерална дирекция "Преводи" в Люксембург) и общи административни стажове (към някои от Генералните дирекции на Комисията в Брюксел, представителство на Комисията в държава-членка или делегация на Комисията в трета страна). Изискването към кандидатите е да имат завършено висше образование (степен Бакалавър).

АКТУАЛНО:

В момента е отворена процедурата по набирането на кандидати за стажантски позиции от октомври 2016 до февруари 2017. Подаването на формуляри за кандидатстване ще продължи от 4 януари 2016, 12ч. по обяд централноевропейско време до 29 януари, 12ч. по обяд централноевропейско време.

Подробности и информация ще намерите тук: Европейска комисия


2. Представителството на Европейската комисия в България

Представителството на Европейската комисия в България предлага неплатени стажове на студенти, записани в редовна форма на обучение, със завършен минимум втори курс. Важно условие е стажът да се явява част от обучението на кандидата в рамките на висшето им образование.

Подробности и информация ще намерите тук: Европейска комисия


3. Европейски парламент

Парламентът предлага няколко възможности за стажове и учебни посещения в рамките на своя Генерален секретариат с цел професионално обучение и обогатяване на познанията за Европейския парламент и неговата дейност.

Стажовете могат да са платени или неплатени и са следните няколко вида:

  • Стажове за лица, притежаващи диплома за завършено висше образование (наречени стажове „Робер Шуман“)
  • Стажове за обучение
  • Стажове по писмен превод за лица, завършили университет
  • Стажове за обучение по превод

Подробности и информация ще намерите тук: Европейски парламент


4. Съд на Европейския съюз

Всяка година Съдът на Европейския Съюз предлага ограничен брой платени стажове с максимална продължителност от пет месеца. Стажовете се провеждат основно в дирекция „Изследвания и документация", в служба „Преса и информация", в генерална дирекция „Писмени преводи" и в дирекция „Устни преводи" (вж. условията за стаж в дирекция „Устни преводи" по-долу).

Периодите за стаж са два:

  • от 1 март до 31 юли (формулярът следва да се изпрати не по-късно от 30 септември)
  • от 1 октомври до 28 февруари (формулярът следва да се изпрати не по-късно от 30 април)

Подробности и информация ще намерите тук: CURIA


5. Европейски икономически и социален комитет

Европейският икономически и социален комитет в Брюксел предлага платени стажове за лица със завършено висше образование два пъти годишно (през февруари и септември). Има възможност и за кратки, неплатени стажове от един до три месеца за студенти, които трябва да завършат период на професионално обучение в рамките на академичната си програма.

Подробности и информация ще намерите тук: EESC


6. Комитет на регионите

Комитетът на регионите в Брюксел предлага органичен брой стажове, които се провеждат два пъти в годината: от 16 февруари до 15 юли и от 16 септември до 15 февруари следващата година. Комитетът на регионите дава възможност и за краткосрочни учебни посещения.

Подробности и информация ще намерите тук: CoR


7. Европейска инвестиционна банка

Европейската инвестиционна банка предлага органичен брой стажове за висшисти с по-малко от година професионален опит. Стажовете са с продължителност от 1 до 5 месеца и не могат да надхвърлят максимално-определения срок. Повечето стажове се провеждат в Люксембург.

Подробности и информация ще намерите тук: EIB


8. Европейска Централна Банка

Европейската централна банка във Франкфурт на Майн предлага стажове за период от 3 до 6 месеца, с възможно удължаване до 12 месеца.

Подробности и информация ще намерите тук: ECB


9. Европейски омбудсман

Европейският омбудсман предлага стажове два пъти годишно предимно на студенти, завършили право. Стажовете се провеждат в Страсбург или Брюксел, в зависимост от текущата необходимост. Започват всяка година на 1 септември и 1 януари.

Подробности и информация ще намерите тук: Европейски омбудсман


10. Съвет на Европейския съюз

Съветът на Европейския съюз предлага стажове с продължителност от 5 месеца в Брюксел. Кандидатите трябва да са завършили поне първия цикъл на висшето образование и притежават диплома. Отделно, Съвета на ЕС предлага и други видове стаж.

Подробности и информация ще намерите тук: Европейски съвет


11. ЕВРОПОЛ

Европол предлага различни стажантски позиции, които се публикуват редовно на интернет страницата на агенцията.

Подробности и информация ще намерите тук: Europol


12. ФРОНТЕКС

Европейската агенция за управление на операционно сътрудничество в периферните райони на ЕС предлага стажове за кандидати, завършили поне 3 години (6 семестъра) от висшето си образование към деня на изпращане на кандидатурата. Стажовете са с продължителност от 3 месеца до 12 месеца.

Подробности и информация ще намерите тук: Frontex


13. ЕВРОДЖЪСТ

Евроджъст предлага различни неплатени стажове.

Подробности и информация ще намерите тук: Eurojust


14. Европейската космическа агенция (ESA)

Европейската космическа агенция предлага едногодишен платен стажове в рамките на своята програма “Young Graduate Trainee” (YGT). Кандидатите трябва да са млади новозавършили студенти.

Подробности и информация ще намерите тук: ESA


15. Други агенции на Европейския съюз:

EUROPA