Изказване на Георги Пирински – член на ЕП, С&Д, във връзка със създаването на Европейския орган по въпросите на труда

 

Изказване на Георги Пирински – член на ЕП, С&Д, във връзка със създаването на Европейския орган по въпросите на труда

Пленарна сесия, 16 април 2019 г.

 

 

                         Уважаеми г-н Президент,

                         Уважаеми г-н Комисар,

            Създаването на Европейски орган по въпросите на трудa, призван да играе съществена роля в борбата за прекратяване на трудовата експлоатация, осигуряването на справедлива трудова мобилност и справянето с недекларирания труд е забележително постижение. Призивът на председателя Юнкер от септември 2017 г. и предложението на ЕК от м. март миналата година бяха последвани от интензивна работа на Европейския парламент в сътрудничество със Съвета, така че да постигнем днешното съгласие в рекордно кратък срок.

            От жизненоважно значение е да се положат необходимите усилия за превръщането на Европейския стълб на социалните права в неразривна част от ежедневието на всеки европейски гражданин. Нещо повече – той е водещ инструмент за постигането на по-висока конкурентоспособност на европейските предприятия, въз основа на пълноценно социално партньорство, колективно договаряне и екологична устойчивост. Изкушението пред бизнеса да се поддаде единствено на краткосрочни успехи и „надпревара към дъното“ по отношение на заплатите, не само води до сериозна експлоатация и злоупотреба с командированите работници, но и сериозно подкопава доверието на гражданите в Съюза, както и тяхната готовност да се ангажират с високопродуктивен и ефективен труд!

               Позволете ми да завърша с настоятелен призив към всички да превърнем създаването на Европейския орган по въпросите на труда тази есен в събитие от изключителна важност по пътя към изграждането на един истински Социален съюз съставен от силни социални държави! Само така можем да гарантираме на европейските граждани достоен и сигурен начин на живот, а на ЕС - обещаващо бъдеще в този все по-предизвикателен свят.