Георги Георгиев Пирински

Професионален път и политическа кариера

1972 – 1974 Научно – технически сътрудник в Института по международни отношения и социалистическа интеграция
1974 – 1976 Експерт в Министерство на външната търговия
1976 – 1980 Съветник в Министерския съвет
1980 – 1989 Заместник-министър на външната търговия
1989 – 1990 Заместник-председател на Министерския съвет
1990 – 2013 Народен представител в 7-то Велико народно събрание и 36-то, 37-то, 38-то, 39-то, 40-то и 41-то Народно събрание;
Председател на 40-то Народно събрание;
Участва в Комисията по бюджет и финанси, Комисията по европейска интеграция и Комисията по външна политика и отбрана;
Член на делегации на Народното събрание в Парламентарните асамблеи на ОССЕ, на Съвета на Европа, Западноевропейския съюз и НАТО;
Член в парламентарните групи за приятелство на България с Австрия, Виетнам, Русия, Словакия, САЩ, Франция и Чехия;
Представител на 41-то Народно събрание към Парламентарното измерение на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа /ПСЮИЕ/
1995 – 1996 Министър на външните работи;
Председателства Първата среща на министрите на външните работи на страните участнички в Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа (ПСЮИЕ) в София през м.юли 1996г.
1990 – 2013 Член на ръководството на БСП и на Парламентарната група на Коалиция за България;
Председател на Комисията по идейното и програмното развитие на БСП на БСП (2005 – 2009)
2014 Член на Европейския парламент;
Член на Комисията по бюджетен контрол и Комисията по заетост и социални въпроси;
Заместващ член в Комисията по транспорт и туризъм

Образование

1962 – 1966 Първа английска езикова гимназия, София
1967 – 1972 Магистър по международни икономически отношения в Университета за национално и световно стопанство, София

Биографични данни

Дата и място на раждане – 10 септември 1948г. – Ню Йорк, САЩ
Семейно положение: женен, с две деца
Владее английски, руски и френски език