НОВИНИ

Пирински към Еврокомисията - решителни действия за кохезията „пост-2020“ сега!

На 26 юни следобед Комисията по бюджетен контрол (КБК) в Европейския парламент проведе дискусия по специалния доклад на Европейската сметна палата анализиращ опита от подготовката и договарянето на Споразуменията за партньорство и Оперативните про...

вижте повече
Силна заявка за обединение за Социална Европа

На 21-ви юни в Брюксел се състоя публична дискусия, организирана от Прогресивния форум, сред координаторите на който е и Георги Пирински, на тема "Липсващият сценарий за Европа". Основни докладчици в дискусията бяха Алексис Ципрас, минис...

вижте повече
Пирински към Комисията - „Планът Юнкер“ не работи по план!

На пленарния дебат на 14-ти вечерта в Европарламента по доклад за изпълнението на Фонда за стратегически инвестиции (ЕФСИ) - инструмента за „Плана Юнкер“, евродепутатът социалист Георги Пирински изтъкна, че Фондът не постига основното ...

вижте повече
Посещение в Европейския парламент

По покана на евродепутата Георги Пирински група от студенти, общински съветници и граждански активисти от различни градове на България беше на посещение в Европейския парламент в Брюксел между 6 и 8 юни 2017г. В рамките на посещението учас...

вижте повече
Пирински за кохезията - силно разбалансиран Съюз няма бъдеще!

В изказването си днес при пленарния дебат за кохезионната политика, евродепутатът социалист Георги Пирински подчерта, че ключовото предизвикателство пред Европейския съюз днес са задълбочаващите се неравенства в Съюза. Затова кохезионната политика...

вижте повече