НОВИНИ

„Европейският орган по труда – приоритети за една успешна и продуктивна агенция“

На 25 и 26 октомври 2018 г. в Хага се проведе конференция на тема „Европейският орган по труда – приоритети за една успешна и продуктивна агенция“. Участие в конференцията, организирана от Министерството на труда и социалната пол...

вижте повече
Пирински: Наложителни са спешни мерки на Еврокомисията срещу задълбочаващите се неравенства

На 24 октомври Европейският парламент обсъди Годишния доклад на Европейската сметна палата по изпълнението на бюджета на Съюза за 2017 г.  В изказването си евродепутатът Георги Пирински изтъкна констатацията в Доклад, че към днешна дата през ...

вижте повече
Пирински: Главният приоритет на Европейския социален фонд - социалното сближаване!

На заседанието си в четвъртък Комисията по заетост и социални въпроси на Европарламента обсъди измененията към предложението за Регламент за Европейски социален фонд плюс (ЕСФ+). Евродепутатът социалист Георги Пирински заяви, че ЕСФ+ трябва да ост...

вижте повече
Пирински: Европейският социален фонд да запази и развие своята социална същност и функции!

С предложението си за нов Регламент за Европейски социален фонд плюс (ЕСФ+), който е част от пакета на законодателни предложения за следващия програмен период 2021-2027 г. Европейската комисия предлага съществени промени, които отиват далеч от про...

вижте повече
Пирински към Еврокомисията: дължите отговор за два пъти по-ниското усвояване на фондовете в сравнение с предишния програмен период

На заседание на Комисията по бюджетен контрол на Европарламента депутатът социалист Георги Пирински, който е докладчик по Специален доклад на Европейската сметна палата за усвояването на европейските фондове за политиката на сближаване в периода 2...

вижте повече