„Европейският орган по труда – приоритети за една успешна и продуктивна агенция“

На 25 и 26 октомври 2018 г. в Хага се проведе конференция на тема „Европейският орган по труда – приоритети за една успешна и продуктивна агенция“. Участие в конференцията, организирана от Министерството на труда и социалната политика на Кралство Нидерландия, взе и евродепутатът Георги Пирински.

Основна цел на конференцията бе да представи ключовите приоритети на бъдещия орган и да укрепи способностите на всички, които ще са пряко ангажирани в нейната дейност, с цел да си сътрудничат и да работят ефективно, както и да предостави една платформа за обсъждане и обмен на добри практики. Приоритетно внимание бе отделено на различните задачи, които следва да има бъдещият Европейски орган по труда като основен акцент бе паставен върху това как текущите дейности и най-добрите практики могат да послужат за пример в по-нататъшното сътрудничество между компетентните органи в държавите-членки.  

В края на конференцията бяха очертани десет ключови приоритети, под формата на заключения от конференцията, които бяха предоставени на Георги Пирински, който в качеството си на представител на Европейския парламент бе пряко ангажиран с тяхното предаване на Парламента.

 

Заключения от Хага

свали документа