БЪЛГАРИЯ

Делегацията на българските социалисти в Европейския парламент проведе дискусия за финансовите инструменти и Кохезионната политика

Вчера, 20 ноември, в София се проведе дискусия на тема „Финансовите инструменти за целите на Кохезионната политика 2014-2020. Какво, кога, как?“. Мероприятието бе организирано от Делегацията на българските социалисти в Европе...

вижте повече
Участие на Георги Пирински в дискусия „БСП – Промяната е с нас“

Политика за социалната демокрация като път към демократичния социализъм В нашата програма ясно заявихме, че „основният дефицит в съвременното българско общество е този на справедливостта“. Но не само това – ние посочихм...

вижте повече
Дискусия „Европейски решения срещу неформалната икономика“

На 26 юни 2015 г. в хотел „Хилтън“, гр. София, по инициатива на Георги Пирински – член на Европейския парламент, ще се проведе дискусия „Европейски решения срещу неформалната икономика“. Дискусията се органи...

вижте повече
Дискусия „Реформата на пенсионно-осигурителната система в България в контекста на европейската Бяла книга за адекватни, сигурни и устойчиви пенсии”

По инициатива на Георги Пирински в София беше проведена дискусия „Реформата на пенсионно-осигурителната система в България в контекста на европейската Бяла книга за адекватни, сигурни и устойчиви пенсии” По инициатива на евро...

вижте повече