Приети предложения на Пирински по бъдещата многогодишна финансова рамка

Комисията по регионално развитие на Европейския парламент вчера следобед гласува свое Становище до водещата Комисия по бюджети относно многогодишната финансова рамка на ЕС след 2020 г. В постигнатите компромисни текстове бяха включени редица предл...

вижте повече
РАБОТАТА МИ В ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

Кратък отчет на Георги Пирински за периода юли 2014 г. – юли 2017 г. На изборите за Европейски парламент, проведени на 25-ти май 2014 г., БСП се яви с Платформата „За социална Европа...

вижте повече
Пирински към Комисията - конкретизирайте изискванията за резултатен бюджет!

Днес се състоя заседание на Комисията по бюджетен контрол, на което председателят на Европейската сметна палата (ЕСП) Лене, в присъствието на комисаря Йотингер, представи Годишния доклад на ЕСП по изпълнението на бюджета на Съюза за 2016 г. През 2...

вижте повече
Пирински: не на покушенията срещу свободата на словото в Украйна!

На 27 септември т.г. представители на три политически групи в Европейския парламент (на левите, на зелените и на социалистите) организираха конференция на тема: „Нарушения на човешките права, ограничения на свободата на печата и политически ...

вижте повече
Пирински: Приоритет на Стратегията за хората с увреждания!

Днес Комисията по заетост и социални въпроси на Европейския парламент разгледа проектодоклад по изпълнението на Европейската стратегия за хората с увреждания. Бе подчертана общата воля на различните политически групи за постигане на консенсус при ...

вижте повече