Пирински: наложителна е качествена промяна на Европейския семестър

Евродепутатът Георги Пирински, в качеството си на докладчик в сянка на Групата на социалистите и демократите, взе участие днес в обсъждането на проектостановището на Комисията по регионално развитие на ЕП относно Годишния обзор на растежа за 2018 ...

вижте повече
Пирински: решаващото предизвикателство - преодоляване на неравенствата

Днес следобед в Комисията по регионално развитие на Европейския парламент заместник-министър председателят Томислав Дончев представи приоритетите на българското председателство в областта на сближаването. В изказването си евродепутатът с...

вижте повече
Социалната комисия на ЕП прие предложенията на социалистите за Многогодишна бюджетна рамка на ЕС след 2020 г. в полза на Социална Европа

Комисията по заетост и социални въпроси на Европейския парламент прие предложените текстове от Групата на социалистите и демократите към доклада на Комисията по бюджети за  Многогодишната финансова рамка на ЕС след 2020 г. Като цяло текстовет...

вижте повече
Пирински към министър Петков: работете за Социална Европа!

На 23 януари 2018 г. министър Бисер Петков представи приоритетите на българското председателство пред Комисията по заетост и социални въпроси на ЕП (КЗСВ). В изказването си евродепутатът - социалист Георги Пирински подчерта, че приеманет...

вижте повече
Интервю на Таня Величкова от БНР с Георги Пирински по повод изложбата и конференция на тема "Балканите и Югоизточното Средиземноморие: Споделени спомени, общо бъдеще"

Таня Величкова: Изложба и конференция на тема "Балканите и Югоизточното Средиземноморие: Споделени спомени, общо бъдеще" ще се проведе в Брюксел, в ЕП днес. Един от организаторите е евродепутатът Георги Пирински. Останалите са деп...

вижте повече