ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ

РАБОТАТА МИ В ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

Кратък отчет на Георги Пирински за периода юли 2014 г. – юли 2017 г. На изборите за Европейски парламент, проведени на 25-ти май 2014 г., БСП се яви с Платформата „За социална Европа...

вижте повече
Пирински: Приоритет на Стратегията за хората с увреждания!

Днес Комисията по заетост и социални въпроси на Европейския парламент разгледа проектодоклад по изпълнението на Европейската стратегия за хората с увреждания. Бе подчертана общата воля на различните политически групи за постигане на консенсус при ...

вижте повече
Пирински: не на покушенията срещу свободата на словото в Украйна!

На 27 септември т.г. представители на три политически групи в Европейския парламент (на левите, на зелените и на социалистите) организираха конференция на тема: „Нарушения на човешките права, ограничения на свободата на печата и политически ...

вижте повече
Пирински към Комисията - конкретизирайте изискванията за резултатен бюджет!

Днес се състоя заседание на Комисията по бюджетен контрол, на което председателят на Европейската сметна палата (ЕСП) Лене, в присъствието на комисаря Йотингер, представи Годишния доклад на ЕСП по изпълнението на бюджета на Съюза за 2016 г. През 2...

вижте повече
Пирински: Европейският бюджет - за нуждите на гражданите!

На 25 септември Европейската комисия организира трета поред конференция за рамката на бюджета на ЕС след 2020 г.  с участието на комисарите Йотингер, Крецу и Габриел, както и на отговорни представители на държавите членки и на водещи експерти...

вижте повече