Представяне на труда „Европейският орган на труда - за по-ефективна борба срещу социалния дъмпинг и дъмпинга при заплащане“

На 2 април 2019г. в Групата на Работниците в Европейския икономически и социален комитет в Брюксел  се проведе представяне на проучването на проф. Роберто Педестрини от Университета в Милано на тема „ Европейският орган по труда - за по-ефективна борба срещу социалния дъмпинг и дъмпинга при заплащане“. В него като панелист взе участие и евродепутатът социалист Г. Пирински.

В качеството си на докладчик в сянка от Групата на социалистите и демократите в ЕП по това досие, г-н Пирински подчерта, че добавената стойност на ЕОТ се състои в това да спомогне за свързването на националните трудови инспекторати и да се осигури по-добро приложение и изпълнение на общностното право срещу експлоатацията и недекларирания труд, които ощетяват мобилните работници.  Отговаряйки на въпроси, поставени от други участници дали регламентът, създаващ ЕОТ, ще бъде на практика инструмент, който е необходим с оглед ефективното прилагане на европейското трудово право, г-н Пирински акцентира върху факта, че именно принципът на конструктивно сътрудничество и съвместни действия, предвидени в регламента, са ефективният начин за постигане на добри резултати при защита правата на мобилните работници. Поради тази причина той призова всички участници да положат усилия  ЕОТ да се превърне в един успешен орган, като за целта всички заинтересовани страни следва да му осигурят необходимата подкрепа. 

Линк към изследването: https://www.eesc.europa.eu/sites/default/files/files/designing_the_ela_-_study_-_workersgroup_-_provisional_cover.pdf