Споразумението за Европейския орган по въпросите на труда – значим успех за групата на социалистите и демократите

Днес преговарящите от страна на Европейския парламент и Съвета постигнаха споразумение за създаване на Европейски орган по въпросите на труда (ЕОТ), чиято цел е да сложи край на  трудовата експлоатация, да се справи с недекларирания труд в Европа и да гарантира справедливата мобилност  на работниците в целия ЕС. Социалистите и демократите, които от много години призовават за подобен орган, приветстват изхода от преговорите.

Преговарящият от името на социалистите и демократите Георги Пирински, каза:

Създаването на ЕОТ е голямо постижение за групата социалистите и демократите, тъй като от много години призоваваме за създаването на такъв орган. Сега Европейският орган по труда е призован да гарантира стриктното спазване на трудовите права, да противодейства на експлоатацията и да изкорени случаите на съвмренно трудово робство на европейско равнище.

Групата на социалистите и демократите в ЕП се гордее, че успя да включи социалните партньори в управителния съвет на новия орган. Това определено ще помогне на ЕОТ да оправдае големите очаквания и надежди, които сме му възложили.

Предвид изключителните компетенции на националните органи в самите държави-членки, групата на социалистите и демократите  успя ролята на ЕОТ да бъде определена като орган, който активно насърчава сътрудничеството между тези власти на доброволна основа.

Говорителят на Групата на социалистите и демократите по въпросите на заетостта и социалните политика,  Агнес Йонгериус  добави от своя страна:

„Не е достатъчно да се изготви добро законодателство на европейско равнище. Необходимо е също така да се гарантира, че то ще се изпълнява и прилага правилно и след това. Европейският орган по въпросите на труда ще направи всичко това, като ще ни подпомогне  в борбата ни срещу експлоатацията на работниците в Европа.

Гордея се и с това, че по време на преговорите, групата на социалистите и демократите успя да включи в мандата на ЕОТ и борбата с така наречете фирми „пощенски кутии“ . Компаниите, които се опитват да заобиколят  плащането  на подходящо  възнаграждение на своите служители или да нарушат трудовите им права чрез злонамерени  практики , сега ще трябва да се страхуват от инспекции и глоби за тези си действия. От сега нататък всички работници в Европа ще бъдат по-добре защитени.“

Бележка за редакторите:

Гласуването на резултатите от триалозите в Комисията по заетост и социални въпроси на Европейския парламент е предвидено за 19 февруари 2019 г,като ще бъде последвано от гласуване на пленарно заседание през месец април 2019 г.

Органът ще започне работа през 2019 г. и се очаква да достигне пълния си оперативен капацитет до 2024 г.