Социалистите и демократите в ЕП защитиха правата на европейските работници

 

Днес социалистите и демократите бяха в основата на мнозинството в Европейския парламент, което защити два доклада, насочени към подобряване и запазване на социалните права на милиони европейски работници и въпреки опита за  възпрепятстването им от страна на десните сили. Групата на социалистите и демократите остро осъди усилията на националистите и консерваторите да забавят по-нататъшното разглеждане на двете предложения - координацията на системите за социална сигурност и Европейския орган по труда, които имат за цел да изпълнят ангажиментите, поети в рамките на Европейския стълб на социалните права.

Евродепутатът от групата на социалистите и демократите Гийом Балас, преговарящ по въпросите на координацията на системите за социална сигурност, заяви:

Доволни сме от резултатите от гласуването. Това ще ни позволи да започнем преговорите със Съвета с една силна прогресивна позиция.

Независимо от усилията си, ЕНП и EКР не успяха да осуетят напредъка по защитата на социалните права в Европа. Радвам се, че евродепутатите  не се подведoха от демагогските им трикове и твърдения за "социален туризъм" и подкрепиха прогресивен доклад, чиято цел е да даде яснота на съществуващите правила и да се защитят правата на работниците, които към момента са в състояние на застой.

При наличието на повече от 20 милиона мобилни работници в ЕС от изключително значение е гарантирането на ефективна социална защита, която не дискриминира никого. Необходимо е да се гарантира равно третиране и липса на дискриминация на работниците за всеки отделен случай. Работниците трябва да се ползват с равни социални права спрямо съответните социални вноски, които правят.

В период на по-голяма трудова мобилност социалните права не могат да останат в застой. Ние, Социалистите и Демократите в ЕП, се борим, за да гарантираме, че всеки гражданин има справедлив достъп до социална сигурност, независимо от това къде живее. Успяхме също така да елиминираме и многобройните опити за въвеждане на индексация на семейните помощи. Допускането на такива двойни стандарти в ЕС е неприемливо за нашето политическо семейство. 

Евродепутатът Георги Пирински, преговарящ от името на СиД по въпросите, касаещи Европейския орган по труда, заяви:

ЕС трябва да защитава по-усилено трудовите и социалните права и да гарантира справедлива мобилност. Създаването на Европейски орган по труда (ЕОТ) играе централна роля в този контекст. Благодарение на мобилизацията на прогресивните сили в Европейския парламент, успяхме да спрем усилията за неговото отлагане.

Ние искаме новият орган (ЕОТ) да работи за справяне с трудовата експлоатация и да гарантира адекватното прилагане на законодателството на Съюза във всички държави-членки. Освен това синдикатите и работодателите ще бъдат оправомощени да изпращат случаите на злоупотреби и експлоатация директно на вниманието на ЕОТ.

От дълго време призоваваме за един истински и ефективен Европейски орган по труда. Крайно време е да продължим напред в усилията си и наистина да приложим принципите на Социалния стълб на практика. Веднага ще започнем преговори с държавите-членки, за да постигнем споразумение преди европейските избори през месец май 2019 г