Пирински към Комисията: дължите отговори по правилата за назначаване

На 20 ноември 2018г. в Комисията по бюджетен контрол (КВК) на Европейския парламент (ЕП) се състоя обсъждане на дейността на генералния секретар на Европейската комисия (ЕК) Мартин Зелмайер в рамките на процедурата за освобождаване от отговорност на Комисията за изпълнение на бюджета за 2017 г. В хода на обсъждането евродепутатът социалист Георги Пирински запита генералния секретар дали и как Комисията възнамерява да отговори на исканията на Европейския парламент, съдържащи се в неговата резолюция от 18 април 2018 г., относно подобряването на административните процедури и на Правилника за дейността на ЕК,  с оглед усъвършенстване на изискванията за назначаване на отговорни служители на ЕК.

Видимо раздразнен, Зелмайер вместо да отговори, каква е готовността  на Комисията да предостави дължимите отговори, се зае да отхвърля отправяни към него лично критики и да обосновава своята европейска ангажираност и управленски способности.

В своята реплика Пирински категорично отхвърли подобен вид „ отговор“ и опитите на Зелмайер да поучава и задава въпроси.  Евродепутатът изтъкна, че ЕК участва в заседанията на КБК на ЕП, при които членовете на ЕП задават въпросите, а Комисията се старае да дава адекватни отговори.