Интервю на Бойка Бранкова от Радио Благоевград с Георги Пирински по повод Европейския орган по въпросите на трудовия пазар

Бойка Браткова: През последното десетилетие броят на мобилните групи граждани, хора, които живеят или работят в друга страна от ЕС, почти се е удвоил. През 2017 г. той е достигнал 17 млн. души. Всеки ден милион и половина европейци пътуват към работните си места, намиращи се в друга държава-членка. Увеличава се и броят на хората, които пътуват в цяла Европа по семейни, туристически или делови причини. Това е една от съществените причини, които обуславят Европейският парламент през последните месеци да поставя на дискусия темата за създаване  Европейски орган по въпросите на трудовия пазар. Учредяването на обща трудова агенция ще помага на физическите лица, предприятията и националните администрации да извлекат максимална полза от свободното движение и ще гарантира справедлива трудова мобилност. Мнението е на българския представител в ЕП – Георги Пирински. В качеството му на член на Комисията по заетостта и социалната политика той е част от групата, която активно работи в тази посока.

Георги Пирински

  • Един вид агенция, която председателят на ЕК миналата година представи като важна инициатива в годишния си доклад в ЕП, правейки паралел с Европейската агенция за банков надзор като заяви– „Как така имаме агенция, която да следи правилата по отношение на банковия сектор, а не и на пазара на труда“ - което е един вид поредица от права и задължения, фиксирани в едно или друго законодателство на европейско равнище, но няма  орган, който да следи как те се прилагат.  В момента доста интензивно се работи в Европарламента, в Комисията по заетостта и социалната политика за  настоятелно налагане приоритетите на социалната политика.

Днес почти 40 процента от работещите или не работят на пълно работно време по безсрочни трудови договори, или са самостоятелно заети лица. Такива лица често не са достатъчно добре осигурени  от системата за социална закрила, нямат осигуряване срещу безработица или достъп до пенсионни права.

 

  • Във всички европейски страни се чувства много остро целият кръг социални проблеми. Като се започне от въпроса за работата, намирането на такава, особено за младите хора и се стигне до всички проблеми на социалното осигуряване, на социалната защита, на нормалните условия за труд. В резултат на тази изострена нужда беше обявен, беше деклариран преди година,  през ноември 2017 г., т.нар. Европейски стълб на социалните права.

В съответствие с Европейския стълб на социалните права, това предложение за създаване на специална трудова агенция има за цел да определи насоката за  действията на държавите - членки в подкрепа на достъпа до социална закрила за всички наети и самостоятелно заети лица, и по специално за тези, които заради трудовия си статус не са достатъчно защитени от схемите за социална закрила. Важен момент в бъдещата единна трудова структура е да се намери възможност чрез конкретни правила да се даде шанс и на хора, преминали лечение от  зависимости да намират лесно работа след приключване на терапията. Подобна възможност би била от изключителна полза, както за наркозависимите, така и за техните семейства. Това, коментира председателят на Общинския съвет по наркотични вещества в Благоевград – д - р. Теменужка Любенова.

  • Това е прекрасна идея тази агенция да следи и правото  на труд на всеки един гражданин в  ЕС. Надявам се, че това ще стане и се надявам, в този смисъл като част от европейските граждани, хората, които имат проблем с наркотиците, да се ползват от правото на труд и да имат защитени права.( - съгражданите и чиито деца взимат наркотици, които имат този проблем, включително и правото на труд и техните права да бъдат защитени.)

Рубриката „ Чуй Европа, предизвикай промяна“. подготви Бойка Браткова