„Европейската интеграция пред нови предизвикателства – ролята на Прогресивните сили“

На 27.11.2018 г. в Брюксел ще се проведе дискусия на тема „Европейската интеграция пред нови предизвикателства – ролята на Прогресивните сили“. Събитието се организира от Прогресивния форум в Европейския парламент – пространство за диалог на базата на взаимно доверие. По време на дискусията ще бъдат представени позициите и отговорите на изявени политици от различни политически семейства в опит да преодолеят различията по между си в полза на общите виждания и споделените ценности по отношение на предизвикателствата, пред които е изправена Европа днес.

Необходимостта от този диалог е по-голяма от всякога. Днес Европа е изправена пред последиците от строгите бюджетни съкращения, бежанската криза, климатичните промени и проваленият неолиберален икономически модел, който се отразяват крайно негативно върху ежедневния живот на хората и продължава да представлява заплаха за демократичните им права.

Членовете на Изпълнителния комитет на Прогресивния форум, сред които е и българският евродепутат от групата на Социалистите и демократите в ЕП Георги Пирински, работят за обединяване на усилията на прогресивните, левите, екологичните и социалните сили в Европа в борба за отстояване на общите им приоритети: устойчиво развитие, справедлив растеж, кохезионни политики, прозрачност, демокрация и мир!