Пирински: Инвестициите за преодоляване на неравенствата - все още нерешен проблем!

Днес Европейската инвестиционна банка организира дискусия по проблемите на социалните инвестиции и ролята на европейския бюджет след 2020 г. В дискусията взе участие евродепутатът социалист Георги Пирински, който акцентира върху три момента:

- налице е огромен недостиг на инвестиции, необходими за решаване на острите проблеми на хората най-засегнати от кризата, както и за социална защита и социални грижи, включително за децата и за дългосрочно нуждаещи се, за социални жилища, както и за услуги подпомагащи намирането на работа и обучение за безработните;

- в предложенията на Европейската комисия за следващия финансов период 2021-2027 г. бюджетът за социална политика е по-малък в сравнение с този за настоящия период, като се търси компенсация чрез използването на различни възможности за финансиране, включително комбинирането на безвъзмездно финансиране със заеми и банкови гаранции;

- следва обаче да е ясно, че различните финансови инструменти не могат да заместят грантовото финансиране за реализиране на социални проекти, което следва да остане основната форма за целта и през следващия програмен период.

Пирински подчерта, че като цяло възникват съществени въпроси, свързани с програмирането, насочването на необходимите бюджетни средства, комбинирането им с различни форми на финансиране и реализирането на съответните инвестиции в полза на крайните бенефициенти.