"Европейски парламент на предприятията" с участието на Георги Пирински

 

На 11 юни т.г. София бе домакин на  годишната сесия „Европейски парламент на предприятията“ /ЕПП/. Събитието, което се проведе в зала 3 на Национален дворец на културата,  представлява част от програмата на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз и се организира от Българската търговско-промишлена палата и Европалати – колективна организация на националните търговско-промишлени палати с особено внимание към проблемите на малките и средните предприятия.

За първи път сесията се провежда в държава-членка, а не в Брюксел. ЕПП получи подкрепа от Народното събрание на Република България, Министерството на българското председателство на Съвета на ЕС 2018, Министерството на икономиката и Европейския парламент.

Европейският парламент на предприятията насочи вниманието на бизнеса и политиците в следните области:

  • Единен европейски пазар – услуги, дигитализация
  • Търговия и инвестиции – достъп до трети пазари, МСП и търговска политика
  • МСП и предприемачество – правна рамка в полза на МСП, екосистема на МСП
  • Умения – чиракуване и други форми на учене и практикуване, несъответствие в уменията на работната ръка и нуждите на работодателите

Участие в събитието взеха представители на Европалати – повече от 30 председатели на търговско-промишлени палати, европейски предприемачи от 44 европейски страни; български представители на деловите среди, председатели на регионални ТПП, ръководители на смесени търговски палати в България, председатели на браншови организации, ръководители на Асоциацията на организациите на българските работодатели, народни представители, европейски парламентаристи, членове на българското правителство, представители на европейски институции, представители на дипломатическия корпус, медии и др. 

Георги Пирински взе участие във втория панел „Търговият и инвестиции“. В своето изказване той подчерта три момента:

  1. Напълно основателно е решението сесията да се проведе в държава-членка, тъй като частта за инвестициите в търговско-икономическите споразумения, които Европейската комисия договаря с трети страни, са и от компетенцията на отделните държави-членки и подлежат на ратификация от националните им парламенти;
  2. В комюникето от току-що завършилата сесия на Г-7 в Канада се изтъква, че търговията и инвестициите са ключови за растежа и разкриването на работни места, но твърде ограничен кръг граждани са били облагодетелствани от икономическия растеж досега. Ето защо страните-участнички се задължават възможно най-скоро да модернизират Световната търговска организация с оглед да я направят по-справедлива.
  3. Днес става наложително свободата на търговията в рамките на единния пазар на ЕС да се съчетае с нова политика за премахване на бедността, осигуряване на равенство на половете, достойна работа и качествен живот за всички. В частност е нужна борба срещу злоупотребите под формата на фирми „пощенски кутии“, фалшиво самонаемане и множество други видове недеклариран труд. Необходим е работещ баланс между икономическите и социалните критерии за развитие, за какъвто важна роля имат обединенията на и търговските и стопанските палати като Eurochambres.”