Георги Пирински взе участие в Международния форум в Москва - "Развитие на парламентаризма"

На 4-5 юни т.г. в Москва се състоя Международният форум - "Развитие на парламентаризма",  организиран по инициатива на Държавната Дума на Федералната асамблея на Руската федерация.

Във Форума взеха участие над 550 парламентаристи и експерти от 96 държави, 22 от които бяха представени от председателите на националните им парламенти. В събитието взеха участие и представители на 11 международни парламентарни организации, сред които Организацията за сигурност и сътрудничесвто в Европа, Общността на независимите държави, Парламентарната конференция за Балтийско море, Асамблеята на Парламентарната конференция на Балтийско мореАзиатската парламентарна асамблея и други, 6 от които начело с техните ръководители.

Двудневният форум бе организиран в три раздела - 1)"Законодателна подкрепа за развитието на световната икономика през 21-ви век: насоки, технологии, ресурси", (2) "Укрепване на международната сигурност: ролята на Парламентите ", (3)" Развитие на националното законодателство: законотворчество в полза на суверенните народи, обмен на най-добри практики и международна хармонизация ".

Георги Пирински взе участие в третия раздел, като в своето изказване той предложи в заключителната декларация, да се запише текст със следното съдържание: участниците потвърждават волята си да създават законодателство в защита на интересите на суверенните народи в дух на интернационална солидарност с цел съхраняване на народността и устойчиво човешко развитие.