Пирински по повод Макрон: не "европейски суверенитет, а суверенна демокрация!

След дебата с френския президент Еманоел Макрон за бъдещето на Европейския съюз, който се проведе днес от Европейския парламент в Страсбург, Георги Пирински обърна внимание на откроената от Макрон теза за т.нар. европейски суверенитет като формулата за силна и демократична Европа. Според евродепутата социалист тази теза предизвиква много резерви, тъй като предполага налагането на наднационални еднозначни правила по отношение на основни области на икономическия и публичен живот. Истинското решение минава през утвърждаването на т.нар. суверенна демокрация на национално равнище, която приема общите цели и начала на европейската интеграция, но запазва правото на отделните страни да разработват своите собствени подходи и политики за постигането им въз основа на широкото съгласие на своите граждани и с уважение към идентичността на всяка нация.