Пирински: социалните инвестиции на ЕИБ са под критичния минимум

Днес Комисията по бюджетен контрол на Европейския парламент проведе обсъждане на доклад за дейността на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) за 2016 г. Докладчикът в сянка от Групата на социалистите и демократите Георги Пирински подчерта, че инвестициите в социалната сфера, които Банката отчита, възлизат на не повече от 4% от общия обем отпуснатите заеми. През периода от 2000 г. до 2016 г.  средногодишно за здравеопазване са били отпускани по 1.5 млрд. евро (общо включващи и ново строителство, и реконструкция, и ново оборудване); за образование - по 2.4 млрд. евро; за социални жилища - по под 1 млрд. евро, а за дейности в сферата на културата и занаятите - едва 25 млн. евро за целия период.

Пирински също изтъкна, че придържането към така наречените най-добри банкови практики при избора на проекти всъщност води до затвърждаване на крайно небалансираното географско и секторно финансиране от страна на Банката, като две трети от заемите остават съсредоточени в петте най-големи икономики в ЕС. Съгласно доклада на Банката през 2016 г., Българя, както Хърватия и Латвия, въобще не са получили инвестиционни заеми от ЕИБ. Крайно необходимо е на практика ЕИБ да осигури изпълнението на задълженията си съгласно Договорите на ЕС за провеждане на кохезионната политика на ЕС за ускорено икономическо, социално и териториално сближаване между държавите членки и съответното преодоляване на твърде значителните неравенства и различия между тях.