Пирински за приходите в бюджета на ЕС - системата противопоставя държавите-членки

Днес в Комисията по бюджетен контрол бяха обсъдени въпросите, свързани със системата, осигуряваща приходите в бюджета на ЕС. По принцип тя следва да се основава на т. нар. „собствени ресурси“, които по замисъл да се събират от специфични източници, като например мита, такси и други налози, свързани с общи политики на ЕС. На практика обаче, след търговската либерализация, 70% от приходите се осигуряват от преки вноски на държавите-членки в съответствие с брутния им национален доход.

Евродепутатът Георги Пирински, в качеството си на докладчик в сянка на Групата на социалистите и демократите изтъкна, че сегашната система противопоставя страните на „донори“ и „бенефициенти“ въз основа на чисто аритметично сравняване на вноски във и постъпления от бюджета на ЕС за дадена страна-членка. Тази система, подчинена на принципа на „справедлива възвръщаемост“, не отчита в необходимата степен приносите и ползите от членството в ЕС. Сегашният принцип на свой ред предизвика практиката за въвеждане на редица отстъпки в полза на отделни държави. Началото на тази практика бе положено с отстъпката за Великобритания, след което през годините са били въведени още няколко десетки, при това договаряни напълно непрозрачно.

Пирински изрази съгласие с констатацията в Документа за размисъл относно финансите на ЕС, представен от Европейската комисия в края на юни, съгласно която сегашната система е „свръх сложна, непрозрачна и пронизана от заплетени корекционни механизми“. Нейното „разплитане“ очевидно е задача с твърде повишена сложност, но сериозните й недостатъци налагат дълбока реформа, която ще бъде предмет на интензивни обсъждания, преди всичко в бюджетната комисия на ЕП, както и в други заинтересовани европарламентарни комисии до края на тази и през следващата година.