Пирински за усвояването на еврофондовете - наложителна е пълна мобилизация

На 12 юли в Комисията по бюджетен контрол на Европарламента се състоя открито обсъждане на проблемите по усвояването на фондовете за кохезионната политика. Докладчик по темата бе евродепутатът социалист Георги Пирински. Участие с презентации взеха отговорни представители на Европейската комисия (ЕК) и на Европейската сметна палата, както и на управляващите органи на Дания, Италия и Румъния.

В началото на обсъждането Пирински изтъкна, че към средата на текущата година, която е вече четвърта от програмния период 2014-2020 г., процентът на разплатени средства е едва 3,2%, което е четири пъти по-малко от нивото в средата на предходния период 2007-2013 г.  -12,4%. В тази връзка той постави редица въпроси на ЕК за недостатъчното съдействие и конкретна помощ от нейна страна за ускоряване на разплащанията и за преодоляване на драстичните разлики между отделните държави по този показател  - от 8,3% за Литва, 7,3 % за Гърция и 7,2% за Португалия до 0,5% за Румъния, 0,2% за Ирландия и клонящ към 0% за Австрия.

В резултат на дискусията се очертаха основните предизвикателства за успешно усвояване на фондовете оттук нататък до края на текущия период и за преминаване към следващия след 2020 г. - ясно назоваване на целите на политиката за икономическо, социално и териториално сближаване, своевременно утвърждаване на нормативната и на бюджетната рамки, плътно взаимодействие между ЕК и държавите-членки по подготовката и договарянето на оперативните програми, както и укрепването на административния капацитет, особено в страните, където той е недостатъчен.

В заключение Пирински изтъкна извънредно сгъстения график за успешното усвояване на фондовете през текущия период и едновременно с това за подготовката и договарянето на условията и средствата за следващия. Имайки предвид и изключителните предизвикателства пред ЕС понастоящем, той отново отправи настоятелен призив към ЕК да демонстрира ясно съзнание за остротата на проблемите и да предприеме необходимите действия в изпълнение на своите изрични отговорности, разписани в нормативните актове на ЕС.