Пирински: Вотът срещу СЕТА е вот за достойни работни места в Европа!

Eвропейският парламент ратифицира спорното Всеобхватно икономическо и търговско споразумение между Канада и Европейския съюз (CETA). Общо 408 европейски депутати гласуваха „за“ СЕТА, 254 бяха против, а 33-ма се въздържаха.  По време на дебатите парламентарните групи отново влязоха в ожесточен спор по темата.

В своето изказване в самото начало на дебата Георги Пирински подчерта, че „създаването на достойни работни места, балансираният растеж на заплатите и разширените възможности за предприемаческа дейност следва да са решаващи критерии при оценката и евентуалната подкрепа за СЕТА“. Комисията по заетост и социални въпроси, в която българският евродепутат беше докладчик, бе единствената, която отхвърли СЕТА, тъй като констатира, че споразумението съществено се разминава и с трите посочени критерия. „Моделите и оценките, отразяващи реалната действителност показват не повече от 0,018% нарастване на заетостта в ЕС за 6 до 10 годишен период на изпълнение и значителни секторни размествания, които в крайна сметка ще доведат до увеличение на дългосрочната безработица“, заяви Пирински. Той посочи и вероятността от „разширяване на пропастта в доходите между квалифицираните и неквалифицирани работници.

По отношение на твърденията, че това споразумение ще доведе до развитието на малкия бизнес, Пирински подчерта, че „нито една глава не включва мерки за малките и средни предприятия“. „Привилегированият статут за инвеститорите, осигурен от системата на Инвестиционни съдилища е в контраст с елементарните консултации, предвидени за защита на интересите на обикновените граждани“, изтъкна той, а изказването му бе посрещнато с ръкопляскания от групата на противниците на споразумението в ЕП.