Миков подкрепи Валония срещу СЕТА, Пирински единствен в писмото на 88-те евродепутати

Михаил Миков е изпратил писмо на министър-председателя на Валония Пол Маниет и на председателя на групата на социалистите в Парламента на Валония Кристоф Колиньон, за да изкаже подкрепата си за решението на белгийската провинция срещу подписването на търговското споразумение между Европейския съюз и Канада, известно като СЕТА.

„Искам да изразя личния си респект относно високо отговорната, силна и смела позиция на правителството на Валония срещу CETA. Мое дълбоко убеждение и разбиране е, че това е правилният път за социалистите да защитят  интересите на хората срещу глобалните корпорации”, се казва в писмото на Михаил Миков.

Народният представител от БСП Лява България пише още, че смелите действия, независимо от силния политически и икономически натиск в тези дни на силна турбуленция, са единственият възможен изход за Европа да остане единна, силна и влиятелна.

На 14 октомври т.г. Михаил Миков за пореден път огласи позицията си за предстоящото подписване на СЕТА. В нея той припомня, че под негово ръководство като председател на БСП през 2015 г. българските социалисти събраха 25 хил. подписа срещу Трансатлантическото партньорство за търговия и инвестиции – големият брат на СЕТА, а през есента на 2014 г.  Националният съвет на БСП прие специална позиция.

На 20 октомври т.г. 88 евродепутати са изпратили писмо за подкрепа до министър-председателя на Валония Пол Маниет, министър-председателя на Федерация Валония-Брюксел Руди Демот, председателя на парламента на Валония Андре Антоан и председателя на парламента на Федерация Валония-Брюксел Филип Курад.

Единственият български евродепутат, който го е подписал, е Георги Пирински. Още 18 негови колеги от групата на социалистите и демократите са се включили, въпреки че официалната позиция, декларирана от Мартин Шулц и Джани Питела, е за подписване на споразумението с Канада.

Пълният текст на писмото на евродепутатите гласи следното:

"Уважаеми министър-председатели, уважаеми председатели,

В качеството си на прогресивни членове на Европейския парламент бихме искали да изразим нашата пълна подкрепа за вашето противопоставяне срещу СЕТА.

Това споразумение бе договорено при закрити врати, без допитване до избраните представители, и повдига множество въпроси относно демокрацията. Освен сериозната загриженост, която заявявате по това споразумение за свободна търговия, вие същевременно ясно изтъквате необходимостта от прозрачност като сърцевина на процеса на вземане на решения. В хода на нашата парламентарна дейност ние нееднократно сме изразявали подобни възражения. Действително, същината на СЕТА се простира отвъд простото техническо договаряне за либерализиране на стоки и услуги: става дума за нашите социални и екологични стандарти, способността на нашите публични власти да осъществяват регулиране и независимостта на нашето правосъдие. 

Противопоставяйки се на ултиматума, налаган от Европейската комисия, и на различните заплахи от последните дни, вие нанесохте удар в полза на жизнеността на демокрацията. Навсякъде гласовете, призоваващи за здрав разум, стават все по-силни. Само че разум не може да има при липса на изчерпателно и информирано обсъждане. За какво е демокрацията, ако решенията се вземат предварително?

В условията на всеобхватна криза на демокрацията вашата позиция и политическа смелост са блестящ пример. Всеки отговорен политик е длъжен да отчита въпросите, повдигани от гражданското общество, защото една демокрация, откъсната от жизнено гражданско общество и без политически представители, подлежащи на отчет, е демокрация, лишена от съдържание."

1. Isabella ADINOLFI - EFDD (IT)

2. Laura AGEA - EFDD (IT)

3. Marina ALBIOL GUZMÁN - GUE/NGL (SP)

4. Martina ANDERSON - GUE/NGL (UK)

5. Marie ARENA - S&D (BE)

6. Guillaume BALAS - S&D (FR)

7. Hugues BAYET - S&D (BE)

8. Tiziana BEGHIN - EFDD (IT)

9. Xabier BENITO ZILUAGA - GUE/NGL (SP)

10. Malin BJÖRK - GUE/NGL (SE)

11. Lynn BOYLAN - GUE/NGL (IR)

12. Klaus BUCHNER - Greens/EFA (DE)

13. Matt CARTHY - GUE/NGL (IR)

14. Fabio Massimo CASTALDO - EFDD (IT)

15. Nessa CHILDERS - S&D (IR)

16. Kostas CHRYSOGONOS - GUE/NGL (GR)

17. Sergio COFFERATI - S&D (IT)

18. Javier COUSO PERMUY - GUE/NGL (SP)

19. Karima DELLI - Greens/EFA (FR)

20. Fabio DE MASI - GUE/NGL (DE)

21. Stefan ECK - GUE/NGL (DE)

22. Bas EICKHOUT- Greens/EFA (NL)

23. Jill EVANS - Greens/EFA (UK)

24. Eleonora FORENZA - GUE/NGL (IT)

25. Tania GONZÁLEZ PEÑAS - GUE/NGL (SP)

26. Thomas HÄNDEL - GUE/NGL (DE)

27. Martin HÄUSLING - Greens/EFA (DE)

28. Anja HAZEKAMP - GUE/NGL (NL)

29. Maria HEUBUCH - Greens/EFA (DE)

30. Yannick JADOT - Greens/EFA (FR)

31. Eva JOLY - Greens/EFA (FR)

32. Agnes JONGERIUS - S&D (NL)

33. Josu JUARISTI ABAUNZ - GUE/NGL (SP)

34. Rina Ronja KARI - GUE/NGL (DK)

35. Ska KELLER - Greens/EFA (DE)

36. Jan KELLER - S&D (CZ)

37. Kateřina KONEČNÁ - GUE/NGL (CZ)

38. Dietmar KÖSTER - S&D (DE)

39. Stelios KOULOGLOU - GUE/NGL (GR)

40. Kostadinka KUNEVA - GUE/NGL (GR)

41. Merja KYLLÖNEN - GUE/NGL (FI)

42. Philippe LAMBERTS - Greens/EFA (BE)

43. Patrick LE HYARIC - GUE/NGL (FR)

44. Paloma LÓPEZ BERMEJO - GUE/NGL (SP)

45. Sabine LÖSING - GUE/NGL (DE)

46. Curzio MALTESE - GUE/NGL (IT)

47. Ernest MARAGALL- Greens/EFA (SP)

48. Florent MARCELLESI - Greens/EFA (SP)

49. Edouard MARTIN - S&D (FR)

50. Jiří MAŠTÁLKA - GUE/NGL (CZ)

51. Marisa MATIAS - GUE/NGL (PT)

52. Emmanuel MAUREL - S&D (FR)

53. Jean-Luc MELENCHON - GUE/NGL (FR)

54. Tamás MESZERICS - Greens/EFA (HUN)

55. Martina MICHELS - GUE/NGL (DE)

56. Liadh NÍ RIADA - GUE/NGL (IR)

57. Maria NOICHL - S&D (DE)

58. Younous OMARJEE - GUE/NGL (FR)

59. Pier Antonio PANZERI - S&D (IT)

60. Dimitrios PAPADIMOULIS - GUE/NGL (GR)

61. Gilles PARGNEAUX - S&D (FR)

62. Georgi PIRINSKI - S&D (BG)

63. Soraya POST - S&D (SE)

64. Michel REIMON - Greens/EFA (AT)

65. Claude ROLIN - PPE (BE)

66. Virginie ROZIERE - S&D (FR)

67. Sofia SAKORAFA - GUE/NGL (GR)

68. María Dolores Lola SÁNCHEZ CALDENTEY - GUE/NGL (SP)

69. Helmut SCHOLZ - GUE/NGL (DE)

70. Molly SCOTT-CATO - Greens/EFA (UK)

71. Maria Lídia SENRA RODRÍGUEZ - GUE/NGL (SP)

72. Igor ŠOLTES, Greens/EFA (SL)

73. Barbara SPINELLI - GUE/NGL (IT)

74. Bart STAES - Greens/EFA (BE)

75. Dario TAMBURRANO - EFDD (IT)

76. Marc TARABELLA - S&D (BE)

77. Keith TAYLOR - Greens/EFA (UK)

78. Josep-Maria TERRICABRAS - Greens/EFA (SP)

79. Isabelle THOMAS - S&D (FR)

80. Estefanía TORRES MARTÍNEZ - GUE/NGL (SP)

81. Claude TURMES - Greens/EFA (LU)

82. Ernest URTASUN - Greens/EFA (SP)

83. Marco VALLI - EFDD (IT)

84. Kathleen VAN BREMPT - S&D (BE)

85. Marie Christine VERGIAT - GUE/NGL (FR)

86.Tatjana ŽDANOKA - Greens/EFA (LV)

87. Gabi ZIMMER - GUE/NGL (DE)

88. Marco ZULLO - EFDD (IT)