ПИСМЕНИ ДЕКЛАРАЦИИ

ПИСМЕНА ДЕКЛАРАЦИЯ внесена съгласно член 136 от Правилника за дейността относно необходимостта от специален инвестиционен план за подрегионите с високи равнища на безработица/ Отпаднала

12.09.2016

свали документа

ПИСМЕНА ДЕКЛАРАЦИЯ внесена съгласно член 136 от Правилника за дейността относно разликите в състава и качеството на продукти, предлагани на източния и на западния пазар в ЕС/ Отпаднала

09.05.2016

свали документа

ПИСМЕНА ДЕКЛАРАЦИЯ внесена съгласно член 136 от Правилника за дейността относно интернационализацията на МСП на ЕС/ Отпаднала

11.04.2016

свали документа