ПРЕДСТОЯЩИ

Дискусия „Реформата на пенсионно-осигурителната система в България в контекста на европейската Бяла книга за адекватни, сигурни и устойчиви пенсии”

По инициатива на Георги Пирински в София беше проведена дискусия „Реформата на пенсионно-осигурителната система в България в контекста на европейската Бяла книга за адекватни, сигурни и устойчиви пенсии” По инициатива на евро...

вижте повече
Дискусия „Споразумението за партньорство България – ЕК 2014-2020 г. – възможности и предизвикателства“

Георги Пирински взе участие в дискусия „Споразумението за партньорство България – ЕК 2014-2020 г. – възможности и предизвикателства“ Евродепутатът социалист Георги Пирински взе участие в организираната от Делегаци...

вижте повече