"Начини за реинтеграция на работниците и служителите, възстановяващи се от наранявания и заболявания, чрез качествена заетост"

Днес в Комисията по заетост и социални въпроси на Европейския парламент, с единодушие (41 гласа "за") бе приет доклада на Яна Житанска от групата на Европейските консерватори и реформисти (ECR) - " Начини за реинтеграция на работниците и служителите, възстановяващи се от наранявания и заболявания, чрез качествена заетост".

Фокусът на доклада пада върху превенцията и ранната намеса, връщането на работа и промяната в нагласите по отношение реинтеграцията на работниците. Докладът се основава на пилотния проект на Европейския парламент за здравето и безопасността на по-възрастните работници, осъществен от Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA) и други проучвания.