Пирински: не на покушенията срещу свободата на словото в Украйна!

На 27 септември т.г. представители на три политически групи в Европейския парламент (на левите, на зелените и на социалистите) организираха конференция на тема: „Нарушения на човешките права, ограничения на свободата на печата и политически репресии в Украйна“. Участниците в конференцията - журналисти, правозащитници и парламентаристи, както от Украйна, така и от Европарламента, обсъдиха обширна информация за особено тежки нарушения на правата на човека и специално по отношение на свободата на печата в Украйна, в това число и за неизяснени убийства на изтъкнати украински журналисти.

В своето изказване евродепутатът Георги Пирински подчерта, че представената информация следва да стане за повод за остър протест и за настоятелни искания за адекватна реакция от страна на украинските власти срещу тези нарушения. Той изтъкна и необходимостта за широко разпространение на представената информация и за текущото й актуализиране относно продължаващи нарушения и предприети действия от украинските власти.