Публично изслушване на тема „Социалната икономика: създаване на качествени работни места в Европа“

12 януари 2016 г., Европейски парламент, Брюксел

На 12 януари 2016 г. Георги Пирински – член на Европейския парламент от Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите, взе участие в публично изслушване на тема „Социалната икономика: създаване на качествени работни места в Европа“, организирано от Интергрупата „Социална икономика, предприятия на социалната икономика, социално предприемачество и трети сектор“ на Европейския парламент.

Интергрупата на ЕП за социална икономика е подкрепена от повече от 80 членове на Европейския парламент от 6 политически групи. Тя е предназначена да гарантира, че Европейския парламент, Европейската комисия и Съвета вземат предвид социалната икономика и нейните участници при разработването и прилагането на техните политики. Освен това, нейните цели са да насърчава обмена на мнения относно политиките и законодателствата свързани с проблемите на социалната икономика в ЕС и да предоставя възможност за диалог между членовете на Европейския парламент, представители на социалната икономика и експерти, Европейската комисия и представители на държавите-членки и други заинтересовани страни.

Георги Пирински, единственият член в Интергрупата за социална икономика от България, беше модератор на втората кръгла маса на тема „Приносът на социалната икономика за създаването на качествени работни места в Европейския съюз“.

Елена Джентиле - член на Европейския парламент от Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите, закри изслушването със следното заключение: „Убедена съм, че европейските институции трябва да създадат условия и определено да включат социалната икономика в политическия дневен ред. Там съществува сектор, който очаква да бъде разпознат и оценен […].Социалната икономика предлага възможност за стимулиране на устойчив и приобщаващ растеж, тъй като представлява бизнес модел, който генерира социална кохезия, благосъстояние и качество на живот за хората и общностите. Социалната икономика е градивен, гъвкав и демократичен бизнес модел. Социалната икономика е част от визията за Европа, в която никой не е забравен. Зависи от европейските институции да се възползват от тази възможност!“.