Дискусия за правата на българските работници във Франция

На 28 април 2016 г. в КТ "Подкрепа" се проведе дискусия за правата на българските работници във Франция.

В дискусията взеха участие г-н Йоанис Партениотис - вицепрезидент на КТ "Подкрепа", посланикът на Р. Франция НП Ксавие Лапер дьо Кабан, народния представител Георги Гьоков, г-жа Анелия Гълъбова - председател на федерация "Земеделие и горско стопанство" в КТ "Подкрепа, представители на Френската демократична конфедерация на труда - г-жа Елен Деборде, г-н Яник Депре и г-н Емануел Кисено; г-н Георги Милчин - главен секретар на ИА ГИТ; служители на МТСП, НОИ, АЗ и ИА ГИТ; синдикални експерти. За съжаление нямаше присъствие от страна на медиите с изключение на две журналистки от печатни издания.

Дискусията беше открита от г-н Партениотис, който благодари на всички представени институции за доброто сътрудничество в дейности, насочени за защита на правата на работещите българи зад граница, подчерта доброто сътрудничество между КТП и CFDT и резултатите от него, сподели необходимост от промени в режима за работа на агенциите за временна заетост, включително и промени в директивата за тях. Партениотис информира, че на 25 май МТСП и посолството на Франция организират съвместно със синдикатите семинар за сътрудничество за обмен на информация относно спазване на законодателството от страна на фирмите, които развиват дейност и в двете държави.

Посланикът на Франция подчерта изрично, че страната му подкрепя изрично свободното движение на работници в ЕС и французите нямат нищо против българите, които работят в тяхната страна при условие, че са спазени всички изисквания на европейското и френското законодателство. Ксавие Лапер дьо Кабан каза, че позицията на Франция се различава съществено от тази на Великобритания, включително по отношение на предложените промени в Директивата за командироване на работници. Той обясни тези различия и с предстоящия в Обединеното кралство референдум за оставане на страната в ЕС.

Последователно г-жа Гълъбова и г-жа Деборде разказаха подробно за съвместните действия на КТП и CFDT в България и Франция за запознаване на работниците с техните права и разкриване на нарушения. Г-жа Деборде разказа за приемането на закона "Савари-Гите" и участието на г-жа Гите, депутат в Националното събрание, в акциите и кампаниите на CFDT. Беше представен опита на френските синдикати в сътрудничество с жандармерията и националната полиция. Подробно беше описана фактологията покрай случая "Вади жоб". Беше представена информация, че на 29 март т.г. френската прокуратура е разбила мрежа за експлоатация на румънски и български работници в земеделието и месопреработването в Бретан. На 6 лица са повдигнати обвинения са за социално-осигурителни измами за над 6 млн. евро.

В изказванията и на двете дами беше отделено подобаващо внимание за ангажираността и личния принос на евродепутатите социалисти Георги Пирински (България) и Гийом Балас (Франция) за защита на правата на работниците от една страна, а от друга за разкриване и санкциониране на тези, които нарушават техните права. От страна на екипа на г-н Пирински в България бяха изложени накратко позиции по поставените въпроси, както и бяха представени действията, предприети от негова страна във връзка със случаите на български работници във Франция, станали обект на измама от некоректна посредническа фирма.

Г-н Георги Гьоков направи обстойно представяне на позициите на БСП по отношение на правата на трудещите се, доходите, защитата на българските работници в чужбина, взаимодействието със синдикатите. Г-н Гьоков подчерта същестуващите пропуски в законодателството, предприетите мерки до момента, както и идеи за законодателни инициативи. Подробно беше дискутирана въведената практика на т.нар. "еднодневни трудови договори" в селското стопанство. Всички участници в дикусията се обединиха около позицията, че подобни практики са неприемливи и трябва да отпаднат като възможност.

Г-жа Мика Зайкова от КТ "Подкрепа" също взе участие в дискусията, като очерта широкия кръг проблеми, които водят до емиграцията на работна сила - структурната безработица, ниските доходи, липсата на перспективи за развитие, ограничения ефект от европейските фондове и липсата на трайни резултати от използването им и др.

Участие в дискусията а позиции взеха и г-жа Даниела Кадийска - директор на дирекция в ИА ГИТ, г-жа Лили Георгиева - началник на отдел в АЗ и г-жа Даниела Асенова - директор на дирекция в НОИ.

Дискусията продължи от 9.30 ч. до 12.10 ч. В последствие от 12.30 ч. в зала "Запад" на Народното събрание беше проведена среща на представители на CFDT и КТ "Подкрепа" с народни представители от Коалиция "БСП лява България".